Disciplinárka Niké Winter Cupu

Disciplinárna komisia


Niké Winter Cup v malom futbale sa riadi aktuálnym Disciplinárnym poriadkom SZMF, ktorý schválil VV SZMF. Disciplinárna komisia podá po odohratí podujatia správu o prípadných disciplinárnym konaniach všetkým manažérom tímov.

Voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie je možnosť odvolať sa, a to do 48 hodín od doručenia správy Disciplinárnej komisie. Odvolanie musí byť písomnou formou (matus.kocun@malyfutbal.sk) a za tím musí odvolanie podať manažér tímu.

Prípadné finančné tresty sú potrestané osoby, respektívne potrestané tímy, povinné uhradiť na účet SZMF do 7 dní od doručenia správy Disciplinárnej komisie. V prípade odvolania sa na správu Disciplinárnej komisie, sa doba splatnosti pozastaví až do doby, kým nebude zverejnené vyjadrenie k odvolaniu.

Na všetky zápasy sa uplatňuje platný Disciplinárny poriadok, ktorý je zverejnený na oficiálnom webe Slovenského zväzu malého futbalu.

Finančné tresty sú hradené na účet SZMF (SK39 1100 0000 0029 4000 6073), a to potrestanými osobami, alebo tímami.


Rozhodnutia Disciplinárnej komisie:

17.2.2023 - Rozhodnutie DK - DK_17_2_2023.pdf

14.2.2024 - Rozhodnutie DK - DK_14_2_2024.pdf